Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Tà Hine. Căn cứ vào phương hướng và kế hoạch hoạt động của tổ xã hội. Chiều ngày 15/03/2018 tổ xã hội triển khai ngoại khoá môn Mĩ thuật “Vui để học” cho các em học sinh khối 7

29242424_1947667725562230_1152054130_o

 

Ngoại khoá môn mĩ thuật ” Vui để học” cho học sinh khối 7

29251033_1947667695562233_1468679588_o

Cô Chu Thị Mỹ Uyên dẫn chương trình giới thiệu mục đích của buổi ngoại khoá

Học sinh 2 đội thi giới thiệu về đội thi của mình

29243445_1947667628895573_1749253789_o

 

Thầy Đỗ Cao Chương nhận xét bài thi của các đội

29243141_1947667382228931_1675374695_o

Cô Lê Thị Hồng- Hiệu trưởng nhà trường nhận xét và phát biểu chỉ đạo trong buổi ngoại khoá

28946353_1947667648895571_2055875372_o

Cô Lê Thị Hồng phát thưởng cho 2 đội thi