HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2021 – 2022

Sáng ngày 05/11/2021 tại trường TH&THCS Tà Hine tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học 2021-2022.

Thành phần gồm có: Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, cùng Ban giám hiệu nhà trường.

Nội dung:

– Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2020 – 2021

– Triển khai một số nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

–  Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2021 – 2022

Qua cuộc họp nhận được sự nhất trí cao của  Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp về các nội dung trọng tâm trong năm học.

*Sau đây là một số hình ảnh của buổiz2962410613004_61dc4264277adb23aabbdf5259ecc06c z2962410641031_a295ca148649a1204610499fd76ca2cf z2962410702122_1576031310008e3f63a52c3671a33487 z2962410817053_e5591cb6e66693f4b075c128cbf9639d z2962410875462_1148d07431e298cf2f6a06561a03446f z2962410882810_643261b516af604e2fd3724bdc379070 họp: