hội nghị CB – CC – VC năm học 2017 – 2018

22215197_1859257221069948_1083909252_n

Cô Lê Thị Hồng – Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo tổng kết năm học: 2016- 2017

22207167_1859257207736616_1225323725_n

 

Cô Nguyễn Thị Chiến – Trưởng ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2016-2017