Học sinh khối 9 TRƯỜNG THCS TÀ HINE THAM GIA HOC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của cơ sở; nhằm xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Ngày 24/06/2020 Ban chấp hành Đoàn trường THCS Tà Hine phối hợp với BCH Đoàn Xã Tà Hine  mở lớp cảm tình Đoàn  năm học 2019-2020.

IMG_20200624_201610

Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên học sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên học sinh về lịch sử của Đoàn, của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

IMG_20200624_201635

Đ/C yu Chiểu BCH Đoàn xã truyền đạt tới các đoàn viên các bài lý luận chính trị giành cho đoàn viên.

IMG_20200624_201809

 Các bạn HS ưu tú tham gia buổi học lớp Cảm tình Đoàn sôi nổi.

Được đứng vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự và tự hào của tất cả các bạn đội viên và thanh niên, nó có một ý nghĩa quan trọng như ghi nhận sự tiến bộ của bản thân, lý tưởng lớn mà mình đã lựa chọn, sự tôi luyện, lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống. Ngày kết nạp Đoàn viên mới có một ý nghĩa rất quan trọng đối với từng đội viên và thanh niên, là dấu ấn rất quan trọng trong lòng các đoàn viên mới, mở đầu một chặng đường đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Tin chắc rằng, các bạn sẽ là những đoàn viên ưu tú đưa hoạt động phong trào đoàn của địa phương ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới.