HỘI THẢO CHUYÊN MÔN “KĨ THUẬT DẠY HỌC”

HỘI THẢO CHUYÊN MÔN “KĨ THUẬT DẠY HỌC”

Nằm trong kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, chiều ngày 16 tháng 01 năm 2020, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Ban Chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Chiến (Tổ trưởng tổ Xã hội), Thầy giáo…