HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

Vậy là một năm học nữa lại qua đi. Đây là lúc trường THCS Tà Hine điểm lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của mình trong năm học vừa qua. Chiều ngày 14/7/2020 trường THCS Tà Hine long trọng tổ…
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

ậy là một năm học nữa lại qua đi, cùng với tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ rực báo hiệu mùa hè đã tới. Đây cũng là lúc thầy trò trường THCS Tà Hine điểm lại những nỗ lực phấn đấu…
LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện theo điều lệ, nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh về công nhận đội viên đã hoàn thành chương trình đội viên sau 7 năm tham gia hoạt động đội. Ngày 22/06/2020 Liên Đội THCS Tà Hine…