HỘI NGHỊ VB – VC – NLĐ NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ VB – VC – NLĐ NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ CC – VC – NLĐ NĂM HỌC 2020-2021 Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện Đức Trọng, ngày 10/11/2021 trường TH&THCS Tà Hine long trọng tổ chức Hội Nghị…